Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Dodávka licence Solidworks Premium 2018 a poskytnutí technické podpory pro projekt Nano UAV Swarm

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Dodávka licence Solidworks Premium 2018 a poskytnutí technické podpory pro projekt Nano UAV Swarm, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
RobotScientific s.r.o.
ID na profilu zadavatele:
P18V20180417 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2018-023899 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
17.4.2018 13:50
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
7.5.2018 12:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Lucie Žižková  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 12.12.2018 11:51:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 27.7.2018 13:19:00 Detaily
Kupní smlouva Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.7.2018 11:19:00 Detaily
Příloha č. 1 Oznámení o výběru Jiný dokument 29.5.2018 10:01:00 Detaily
Příloha č. 2 Oznámení o výběru Jiný dokument 29.5.2018 10:01:00 Detaily
Oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 29.5.2018 9:59:00 Detaily
Seznam poddodavatelů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.4.2018 14:07:00 Detaily
Splnění kvalifikace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.4.2018 14:07:00 Detaily
Krycí list Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.4.2018 14:06:00 Detaily
Základní způsobilost Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.4.2018 14:06:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.4.2018 14:05:00 Detaily
Výzva Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.4.2018 14:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

246 440,00 Kč (bez DPH) / 298 192,00 Kč(s DPH) 17.7.2018 12:03:59Lucie Žižková