Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výměna střešní krytiny na budově č.p. 104 v obci Petrovice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výměna střešní krytiny na budově č.p. 104 v obci Petrovice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Petrovice
ID na profilu zadavatele:
P18V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
11.4.2018 20:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
16.2.2018 17:30
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

Konkrétně se jedná o výměnu střešní krytiny na budově čp. 104 v obci Petrovice, na pozemku st. par. č. 132, v katastrální území Petrovice u Nového Bydžova.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 11.4.2018 20:56:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

557 628,28 Kč (bez DPH) / 662 081,00 Kč(s DPH) 11.4.2018 20:56:01