Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
15.2.2018 10:04
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.2.2018 9:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
 

Předmětem zakázky je dodávka nového, nepoužitého dopravního automobilu pro potřeby jednotky SDH Lišov včetně dodávky do místa plnění, seřízení a zaškolení osob pověřených zadavatelem. Kód CPV: 34144210-3 - Hasičská vozidla Podrobné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v příloze č. 5 těchto zadávacích podmínek. Předložené nabídky musí splňovat minimální technické parametry uvedené v této příloze. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 1 210 000 Kč bez DPH. Nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je maximální hodnotou. V případě, že dodavatel ve své nabídce předloží cenu vyšší, než výše uvedenou, bude jeho nabídka vyřazena a dodavatel bude zadavatelem následně vyloučen z účasti ve výběrovém řízení.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 15.2.2018 10:29:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.2.2018 10:25:00 Detaily
Příloha č. 2 - ČP k základní způsobilosti Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.2.2018 10:25:00 Detaily
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.2.2018 10:24:00 Detaily
Příloha č. 4 - Prohlášení dodavatele Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.2.2018 10:24:00 Detaily
Příloha č. 5 - Technická specifikace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.2.2018 10:23:00 Detaily
Příloha č. 6 - Referenční zakázky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.2.2018 10:22:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 15.2.2018 10:12:01