Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Stavební úpravy KD Lišov - dodávka interiérového vybavení

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Stavební úpravy KD Lišov - dodávka interiérového vybavení, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
17.1.2018 13:20
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
5.2.2018 14:30
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro Kulturní dům v obci Lišov. Jedná se především o židle a stoly do sálů Kulturního domu, barové pulty, gastro vybavení atd. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 1 - Položkový rozpočet a Příloze č. 3 – Projektová dokumentace zadávací dokumentace.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 19.4.2018 12:52:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.4.2018 21:33:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Jiný dokument 7.3.2018 23:14:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 25.1.2018 13:04:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 22.1.2018 9:26:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 13:35:00 Detaily
PR6_Obsah nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:29:00 Detaily
PR7_Prohlášení o prokázání základní způsobilosti Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:29:00 Detaily
PR4_Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:28:00 Detaily
PR5_Poddodavatele Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:28:00 Detaily
PR3_Projektová_dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:27:00 Detaily
PR2_Návrh_smlouvy Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:26:00 Detaily
PR1_Položkový rozpočet Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:23:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 17.1.2018 13:23:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 079 964,00 Kč (bez DPH) / nezadána(s DPH) 19.4.2018 13:07:34Jiří Švec