Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

STAVEBNÍ ÚPRAVY KD LIŠOV - II. ETAPA

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY KD LIŠOV - II. ETAPA, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P18V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
17.1.2018 11:34
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
5.2.2018 13:30
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění je zejména kompletní rekonstrukce vnitřních prostorů hlavního velkého sálu se vstupním předsálím, na které navazuje vybudování toalet pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a také osobního výtahu, který propojuje dvě nadzemní podlaží. Tyto toalety a výtah jsou vestavěny do sousedního objektu č. p. 776, ale jsou využívány pouze pro potřeby kulturního domu. Dalším prostorem, který je dotčen II. etapou je malý sál včetně zázemí. Velký sál slouží k pořádání výročních plesů, koncertů, hudebních zábav, malý sál pro loutkové divadlo a hudební zkoušky. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 1 SoD - Stavební úpravy kulturního domu Lišov – 2. etapa Smlouva ( podle § 219 zákona) 1.10.2018 10:45:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 5.4.2018 21:03:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 5.4.2018 20:57:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Jiný dokument 8.3.2018 17:47:00 Detaily
Oznámení o vyloučení Jiný dokument 8.3.2018 16:28:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 25.1.2018 20:28:00 Detaily
PR5_Poddodavatele Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:46:00 Detaily
PR6_Prohlášení o prokázání základní způsobilosti Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:46:00 Detaily
PR2_Návrh_smlouvy Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:45:00 Detaily
PR4_Výkaz_výměr Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:45:00 Detaily
PR1_Projektová_dokumentace Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:43:00 Detaily
PR3_Kryci_list_nabidky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:41:00 Detaily
Výzva k podání nbaídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 17.1.2018 11:40:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

27 896 676,00 Kč (bez DPH) / 33 754 978,00 Kč(s DPH) 5.4.2018 20:57:16Jiří Švec