Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lišově

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lišově, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000006 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
27.11.2017 10:49
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
21.12.2017 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
27.11.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy hasičské zbrojnice v Lišově dle Projektové dokumentace zhotovené 09/2016 Ing. Milanem Bicerou; autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby (ČKAIT 0101781), která je přílohou č. 5 těchto zadávacích podmínek, a dále výkazem výměr – soupisem prací, který tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek. Předmětem projektu je zateplení části objektu hasičské zbrojnice v Lišově. Jedná se o část garáží. Projekt dále řeší přístavbu zádveří a stavební úpravy garážového objektu včetně kompletní rekonstrukce vnitřních instalací (elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika). Součástí stavebních úprav je vybudování zázemí pro hasiče v podobě šaten a umývárny s WC a sprchou pro 12 osob. Předpokládaná cena stavebních prací je stanovena na 4 319 676 Kč bez DPH. Podrobné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v příloze č. 5 a 6 těchto zadávacích podmínek.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 2 Jiný dokument 18.10.2018 9:09:00 Detaily
Dodatek č. 1 Jiný dokument 21.3.2018 15:15:00 Detaily
SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 7.2.2018 16:37:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 949 607,30 Kč (bez DPH) / 4 779 025,00 Kč(s DPH) 7.2.2018 16:41:43Jiří Švec