Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce budovy sokolovny v Miroticích

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce budovy sokolovny v Miroticích, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Mirotice
ID na profilu zadavatele:
P17V10102017 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
10.10.2017 16:28
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
5.1.2018 11:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
10.10.2017
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Mgr. Milan Brunclík  

Vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení rekonstrukce budovy sokolovny v Miroticích včetně výkazu výměr v rozsahu a v souladu s zadávací dokumentací.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Projektová dokumentace Jiný dokument 10.10.2017 16:38:00 Detaily
Přílohy k ZD Jiný dokument 10.10.2017 16:37:00 Detaily
Návrh Smlouvy o dílo Jiný dokument 10.10.2017 16:36:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 10.10.2017 16:36:00 Detaily
Zadávací dokuementace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 10.10.2017 16:35:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 18.2.2018 20:52:11Mgr. Milan Brunclík