Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Kolový kloubový nakladač

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Kolový kloubový nakladač, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Svatobořice-Mistřín
ID na profilu zadavatele:
P17V00000011 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
4.10.2017 13:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
17.10.2017 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
4.10.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Květoslava Změlíková  

Veřejná zakázka na dodávku stroje - kolového nakladače.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 1 ke smlouvě Smlouva ( podle § 219 zákona) 13.11.2017 8:06:00 Detaily
Kupní smlouva 10/17/17 Smlouva ( podle § 219 zákona) 1.11.2017 15:53:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Jiný dokument 4.10.2017 13:00:00 Detaily
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Jiný dokument 4.10.2017 13:00:00 Detaily
Příloha č. 3 - Popis zakázky Jiný dokument 4.10.2017 13:00:00 Detaily
Výzva k podání nabídky na VZ - kolový kloubový nakladač Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 4.10.2017 13:00:00 Detaily
Zadávací dokumentace na VZ - kolový kloubový nakladač Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.10.2017 13:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 149 700,00 Kč (bez DPH) / 1 391 137,00 Kč(s DPH) 1.11.2017 15:59:07Květoslava Změlíková