Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Kolový traktor

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Kolový traktor, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Svatobořice-Mistřín
ID na profilu zadavatele:
P17V00000010 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
4.10.2017 12:40
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
17.10.2017 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Květoslava Změlíková  

Veřejná zakázka na dodávku stroje - kolový traktor.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Kupní smlouva Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.10.2017 12:13:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Jiný dokument 4.10.2017 12:40:00 Detaily
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení Jiný dokument 4.10.2017 12:40:00 Detaily
Příloha č. 3 - Popis zakázky Jiný dokument 4.10.2017 12:40:00 Detaily
Výzva k podání nabídky na VZ - kolový traktor Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 4.10.2017 12:40:00 Detaily
Zadávací dokumentace na VZ - kolový traktor Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 4.10.2017 12:40:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

639 000,00 Kč (bez DPH) / 773 190,00 Kč(s DPH) 27.10.2017 9:54:40Květoslava Změlíková