Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Určice
ID na profilu zadavatele:
P17V12345678 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2017-025975 
Identifikátor související VZ:
Z2017-025975 
Druh řízení:
Užší řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
20.9.2017 11:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
21.12.2017 12:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
20.9.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zdeňka Hrdličková  

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou odváděny do DVT Určický potok, který je ve správě Povodí Moravy s.p. Počet napojených obyvatel na splaškovou kanalizaci bude cca 1.500 osob (resp. 1750 EO). Stoková síť je navržena jako gravitační kanalizace, dělí se na 33 stok. Stoky jsou v provedení potrubí PP SN12 DN 250 a stoka „N“ = nátok na ČOV do ČSČOV je DN 300. Asi 35 m v provedení PE RC d 315 je protlačeno mimo asf. vozovku a pod tokem. Délka gravitačních stok je celkem 7 885,5 m.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
SoD - dodatek č. 3 Smlouva ( podle § 219 zákona) 11.3.2019 13:27:00 Detaily
SoD - dodatek č. 2 Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.12.2018 8:43:00 Detaily
SoD - dodatek č.1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 16.3.2018 20:00:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 28.1.2018 17:15:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.1.2018 16:12:00 Detaily
Inženýrsko-geologický průzkum Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 18.12.2017 20:20:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.8 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 18.12.2017 20:18:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.7 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 14.12.2017 20:20:00 Detaily
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ve znění vysvětlení ZD č.6 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 11.12.2017 21:11:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.6 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 11.12.2017 21:07:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 25.10.2017 13:27:00 Detaily
Projektová dokumentace pro provádění stavby - část 3 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 12.10.2017 15:30:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 12.10.2017 15:29:00 Detaily
Změna 2 - Kvalifikační dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 6.10.2017 16:00:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 6.10.2017 15:59:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 26.9.2017 14:11:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 20.9.2017 14:12:00 Detaily
Změna 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 14:10:00 Detaily
Formulář – Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Formulář – Krycí list žádosti o účast Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Kvalifikační dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Obchodní podmínky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Projektová dokumentace pro provádění stavby - část 1 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Projektová dokumentace pro provádění stavby - část 2 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Vzor – Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Vzor – Seznam poddodavatelů Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Vzor – Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Vzor – Seznamu techniků s uvedením údajů o vzdělání a odborné kvalifikaci Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 20.9.2017 11:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

99 369 572,00 Kč (bez DPH) / 120 237 182,12 Kč(s DPH) 28.1.2018 17:17:16Zdeňka Hrdličková