Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava kaple v Bořicích parc. č. st. 32, k. ú. Bořice u Mirotic

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava kaple v Bořicích parc. č. st. 32, k. ú. Bořice u Mirotic, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Mirotice
ID na profilu zadavatele:
P17V20170707 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
25.7.2017 11:49
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.6.2017 11:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
25.7.2017
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Mgr. Milan Brunclík  

Projekt řeší opravu kaple v Bořicích, místní části města Mirotice. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu kapličky v centru obce Bořice. Opravy se týkají především posouzení a opravy krovu včetně nové zvoničky, výměny střešní krytiny včetně oplechování atikového zdiva, opravy stávajících otvorových výplní a doplnění okenních otvorů parapetními plechy, opravy vnějších a vnitřních omítek, ochrany základů nově osazenou nopovou folií a drenáží kolem kapličky včetně osazení nového okapního chodníku, odstranění kovového oplocení a opravy kamenného soklového zdiva kolem hranice pozemku.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 25.7.2017 11:54:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

352 069,00 Kč (bez DPH) / 426 693,00 Kč(s DPH) 18.2.2018 20:50:00Mgr. Milan Brunclík