Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rudolfov - dopravní automobil s nástavbou

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rudolfov - dopravní automobil s nástavbou, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2017-025486 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
19.7.2017 12:23
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
4.8.2017 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
19.7.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 14.9.2017 6:32:00 Detaily
kupní smlouva Smlouva ( podle § 219 zákona) 14.9.2017 6:31:00 Detaily
oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 24.8.2017 10:08:00 Detaily
vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 1.8.2017 9:48:00 Detaily
přílohy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 19.7.2017 12:27:00 Detaily
výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 19.7.2017 12:26:00 Detaily
zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 19.7.2017 12:26:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

1 631 000,00 Kč (bez DPH) / 1 973 510,00 Kč(s DPH) 14.9.2017 6:38:00Zuzana Vyžrálková Vegešová