Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava chodníků v obci Petrovice u nemovitosti čp. 24

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava chodníků v obci Petrovice u nemovitosti čp. 24, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Petrovice
ID na profilu zadavatele:
P17V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
28.6.2017 12:01
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
26.5.2017 18:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
 

Předmětem této veřejné zakázky je oprava chodníků a zpevněné plochy u nemovitosti čp. 24 v obci Petrovice, na stavební parcele č. 33 a dále část na pozemkové parcele č. 688/5 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Oprava je zamyšlená jako výměna vrchní pojezdové a pochůzí plochy z betonových panelů za betonovou zámkovou dlažbu.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 28.6.2017 12:12:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

440 001,00 Kč (bez DPH) / 532 401,00 Kč(s DPH) 28.6.2017 12:12:01