Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA PARCELE Č. 2507/1 – K.Ú. SVATOBOŘICE

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NA PARCELE Č. 2507/1 – K.Ú. SVATOBOŘICE, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Svatobořice-Mistřín
ID na profilu zadavatele:
P17V00000006 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
VZ06/2017 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
15.6.2017 14:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
4.7.2017 9:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Květoslava Změlíková  

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající budovy zemědělského objektu na parcele č. 2507/1 v k.ú. Svatobořice. Objekt se nachází v zemědělsko-průmyslovém areálu (farma Písky). Stavba je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Objekt bude po dokončení sloužit jako technické zázemí pro potřeby investora – Obce Svatobořice – Mistřín. Funkčně lze rozdělit využití objektu na tři části: 1.Dočasné uložení a třídění odpadů (papír a plast). Třídění bude prováděno zaměstnanci investora – max. 5 žen a 1-2muži. 2.Parkování mechanizace s vlastní pohonnou jednotkou a uložení techniky a nářadí. 3.Sklad materiálů a uložení inventáře v majetku investora.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2017/005 Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.4.2018 12:47:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele dle § 217 ZZVZ Písemná zpráva (podle § 217) 25.8.2017 9:53:00 Detaily
Smlouva o dílo č. 5/2017/005 Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.8.2017 8:31:00 Detaily
Oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 10.7.2017 12:14:00 Detaily
Příloha č. 3 Dodatečné informace č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 27.6.2017 11:36:00 Detaily
Příloha č. 2 _ Dodatečné informace č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 27.6.2017 11:35:00 Detaily
Příloha č.1 Dodatečné informace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 27.6.2017 11:35:00 Detaily
Dodatečné informace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 27.6.2017 11:34:00 Detaily
Výzva a zadávací dokumentace - textová část Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 15.6.2017 14:00:00 Detaily
Zadávací dokumentace - příloha č. 1-5 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.6.2017 14:00:00 Detaily
Zadávací dokumentace - příloha č. 6,8 a 9 Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.6.2017 14:00:00 Detaily
Zadávací dokumentace - příloha č. 7, Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 15.6.2017 14:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

10 433 915,59 Kč (bez DPH) / 12 625 037,86 Kč(s DPH) 4.4.2018 12:53:20Květoslava Změlíková