Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000004 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2017-023188 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
9.6.2017 11:15
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.6.2017 10:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba komunikace pro pěší (dále jen chodník) a nové dešťové kanalizace v obci Lhotice v katastrálním území Lhotice u Českých Budějovic. Navržený chodník o délce cca 560,0 m a šířce 1.5 m až 2.0 m začíná na západní straně řešeného území a vede podél silnice II/146 a končí na východní straně řešeného území napojením na stávající zeleň. Návrh nového veřejného osvětlení bude provedeno jako silniční – dvě nové samostatné větve, s páteřním napájením ze stávajícího rozvaděče RVO u kapličky. Bude provedeno jako součást stavebních prací při rekonstrukci chodníků a ostatních ploch v řešeném úseku. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou výzvy.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č.3 k SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 17.8.2018 23:21:00 Detaily
Dodatek č.1 k SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 12.7.2018 21:48:00 Detaily
Dodatek č. 2 2 - Výstavba jednostranného chodníku v obci Lhotice Smlouva ( podle § 219 zákona) 12.7.2018 15:14:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 25.8.2017 22:02:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.8.2017 13:11:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Jiný dokument 20.7.2017 8:46:00 Detaily
Oznámení o vyloučení Jiný dokument 20.7.2017 8:45:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 22.6.2017 21:47:00 Detaily
Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 13.6.2017 11:20:00 Detaily
PR6_Prohlášení o prokázání základní způsobilosti (vzor)_revOVZ 24-11-2016 Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:25:00 Detaily
PR7_STANDARD_VO_Mesta_Lisov Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:25:00 Detaily
PR4_Výkaz_výměr_a Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:24:00 Detaily
PR4_Výkaz_výměr_b Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:24:00 Detaily
PR5_Poddodavatele Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:24:00 Detaily
PR2_Návrh_smlouvy Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:23:00 Detaily
PR3_Kryci_list_nabidky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:23:00 Detaily
PR1_Projektová_dokumentace Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:21:00 Detaily
Výzva k podání nbaídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 9.6.2017 11:20:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

5 234 567,00 Kč (bez DPH) / 6 333 826,07 Kč(s DPH) 17.8.2018 23:20:48Jiří Švec