Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Rudolfov - dopravní automobil a Rudolfov - dopravní automobil s nástavbou

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Rudolfov - dopravní automobil a Rudolfov - dopravní automobil s nástavbou, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
1.6.2017 15:03
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
19.6.2017 13:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
1.6.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů Rudolfov dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení a zaškolení obsluhy

Části veřejné zakázky

Číslo části Název části Čas úkonu Identifikace osoby
1 Dopravní automobil 1.6.2017 15:12:01 Dopravní automobil Detaily
2 Dopravní automobil s nástavbou 1.6.2017 15:13:01 Dopravní automobil s nástavbou Detaily

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
kupní smlouva - část 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 9.8.2017 15:23:00 Detaily
písemná zpráva zadavatele - část 1 Písemná zpráva (podle § 217) 9.8.2017 15:22:00 Detaily
písemná zpráva zadavatele - část 2 Písemná zpráva (podle § 217) 26.6.2017 12:44:00 Detaily
přílohy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.6.2017 15:07:00 Detaily
zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 1.6.2017 15:07:00 Detaily
výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 1.6.2017 15:04:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

953 514,00 Kč (bez DPH) / 1 153 752,00 Kč(s DPH) 9.8.2017 15:30:36Zuzana Vyžrálková Vegešová