Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ESA S.R.O. A PARTNERA

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ESA S.R.O. A PARTNERA, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
ESA s.r.o.
ID na profilu zadavatele:
P17V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2017-025087 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
23.5.2017 12:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
8.6.2017 9:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
23.5.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Dita Potočková Dražanová  

Předmětem plnění veřejné zakázky je vzdělávání zaměstnanců společnosti ESA s.r.o. pro období 2017 - 2019. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 (tři) části podle tematicky zaměřených oblastí: Část 1: Obecné a specializované IT dovednosti (zahrnuje 5 typů školení) Část 2: Měkké a manažerské dovednosti (zahrnuje 13 typů školení) Část 3: Technické, odborné vzdělávání (zahrnuje 6 typů školení) Každý účastník zadávacího řízení je oprávněn podat nabídku na jakoukoliv část veřejné zakázky. Detailní vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v Zadávací dokumentaci.

Části veřejné zakázky

Číslo části Název části Čas úkonu Identifikace osoby
2 Měkké a manažerské dovednosti 11.9.2017 10:30:45 Měkké a manažerské dovednosti Detaily
1 Obecné a specializované IT dovednosti 11.9.2017 10:27:08 Obecné a specializované IT dovednosti Detaily
3 Technické, odborné vzdělávání 11.9.2017 10:32:37 Technické, odborné vzdělávání Detaily

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 11.9.2017 10:33:00 Detaily
Kompletní zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 23.5.2017 12:30:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 23.5.2017 12:30:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 14.9.2017 11:16:11Dita Potočková Dražanová