Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

„ČOV LIŠOV - ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ KALU“

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce „ČOV LIŠOV - ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽ KALU“, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
F2017-020250 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
19.5.2017 8:30
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
14.6.2017 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky je vybudování zahušťovací nádrže kalu včetně dodávky technologie.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
SoD - Dodatek č 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 19.1.2018 14:45:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 25.7.2017 10:09:00 Detaily
SoD - ČOV Lišov – Zahušťovací nádrž kalu Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.7.2017 15:13:00 Detaily
Oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 21.6.2017 13:26:00 Detaily
PD + VV Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 19.5.2017 8:32:00 Detaily
Návrh smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 19.5.2017 8:31:00 Detaily
Přílohy k ZD Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 19.5.2017 8:30:00 Detaily
Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 19.5.2017 8:30:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 19.5.2017 8:30:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

2 106 717,48 Kč (bez DPH) / 2 549 123,15 Kč(s DPH) 25.7.2017 10:17:42Jiří Švec