Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Lišově

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Stavební úpravy a zateplení kulturního domu v Lišově, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
16.3.2017 8:09
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
5.4.2017 13:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
16.3.2017
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění jsou stavební úpravy včetně sanace spodní stavby objektu KD, rekonstrukce předávací stanice umístěné v samostatné místnosti v 1. PP a napojené na stávající teplovodní přípojku zavedenou do objektu teplovodem z centrální výtopny a celkové zateplení budovy Kulturního domu v Lišově, který je ve vlastnictví města. Jedná se o centrum obce, stávající budova Společenského domu, tř. 5. května, 373 72 Lišov, st. p. č. 1158, k. ú. Lišov; 685178. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Projektová dokumentace a v Příloze č. 4 – Výkaz výměr, které jsou přílohou této výzvy. Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu životní prostředí - OPŽP.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 4 SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 26.6.2018 7:53:00 Detaily
Dodatek č. 3 SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.12.2017 14:22:00 Detaily
Dodatek č. 2 SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 29.9.2017 12:01:00 Detaily
Dodatek č. 1 SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 22.6.2017 10:58:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 5.5.2017 21:24:00 Detaily
Smlouva o dílo - příloha část 2 Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.5.2017 21:39:00 Detaily
Smlouva o dílo - příloha část 1 Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.5.2017 21:37:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.5.2017 21:36:00 Detaily
Oznámení o výběru Jiný dokument 5.4.2017 23:39:00 Detaily
Nový soupis prací Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 30.3.2017 11:34:00 Detaily
Dodatečná informace č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 30.3.2017 11:31:00 Detaily
Příloha č. 2 - Nový návrh SoD Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:38:00 Detaily
Technická zpráva - SO Vzduchotechnika Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:37:00 Detaily
Nový soupis prací Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:36:00 Detaily
Řezy A_B_C Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:36:00 Detaily
Půdorys 2. NP Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:35:00 Detaily
Půdorys 1:NP Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:34:00 Detaily
Dodatečná informace č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98) 29.3.2017 14:32:00 Detaily
Příloha č. 4 - Výkaz výměr Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 16.3.2017 8:16:00 Detaily
Příloha č. 5 - Poddodavatelé (vzor) Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 16.3.2017 8:16:00 Detaily
Příloha č. 6 - Prohlášení o prokázání základní způsobilosti (vzor) Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 16.3.2017 8:16:00 Detaily
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 16.3.2017 8:15:00 Detaily
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky (vzor) Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 16.3.2017 8:15:00 Detaily
Příloha č. 1 - projektová dokumentace Zadávací dokumentace (podle § 53/3, § 96/1 a § 164/2) 16.3.2017 8:13:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídek (ZPR podle § 53/1) 16.3.2017 8:12:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

19 769 968,00 Kč (bez DPH) / 23 921 661,28 Kč(s DPH) 4.5.2017 21:44:55Jiří Švec