Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Zateplení a oprava vnějšího plášťě objektu Mateřské školy Petrovice, včetně opravy skladu

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Zateplení a oprava vnějšího plášťě objektu Mateřské školy Petrovice, včetně opravy skladu, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Petrovice
ID na profilu zadavatele:
P12V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
30.5.2012 12:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
15.6.2012 18:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Mgr. Luboš Žilka  

Popis objektu: -------------- Objekt Mateřské školy, Petrovice je postaven ze zdiva z plných pálených cihel. Vnější omítka je vápenocementová, která v současné době značně zvětrává vlivem povětrnosti. Střešní plášť je sedlové konstrukce se štíty. Sokl je již několikrát opravovaný cementovou maltou a je v nevyhovujícím stavu. Návrh stavebních úprav a zateplení: ----------------------------------- Na opravu této budovy je vypracován slepý rozpočet, který v sobě zahrnuje nutné pracovní operace, které je nutno provést. a) Je nutné podél celé budovy postavit lešení, veškeré omítky je nutno odstranit, zdivo očistit, vyškrabat spáry a zdivo omýt tlakovou vodou b) Způsob úpravy povrchu v sobě zahrnuje penetraci podkladu, vnější omítku hladkou, st. slož. III, perlinku + tmel, tenkovrstvou probarvenou omítku 2 mm (barevné provedení bude specifikováno obcí Petrovice a budou zachovány historické nápisy na budově), opravu říms a částečné zazdění otvorů. c) Soklová omítka bude odstraněna a bude nahrazena předsazeným provětrávaným keramickým obkladem. Podklad bude vyrovnán a omítnut hladkou omítkou, včetně perlinky a lepidla. Oplechování soklu bude provedeno materiálem TiZn lesklý. d) Klempířské práce oplechování parapetů a říms bude provedeno z materiálu TiZn lesklý. e) Při úpravě budovy budou vybourána 2 okna a nahrazena novými plastovými o rozměrech 60x90 cm a 60x120 cm f) Součástí opravy je výměna havarijní konstrukce střechy skladu, která spočívá z demontáže plechové krytiny, demontáže konstrukce střechy, úpravy koruny zdiva – železobetonový věnec, zhotovení nové nosné střešní konstrukce s pobitím a provedením nové plechové krytiny z materiálu TiZn lesklý.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

976 766,00 Kč (bez DPH) / 1 172 119,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 18:49:03Mgr. Luboš Žilka