Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Stavební úpravy z ubytovny na byty – Petrovice č.p.24, stavební parcelní č. 34, k.ú Petrovice u Nového Bydžova

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Stavební úpravy z ubytovny na byty – Petrovice č.p.24, stavební parcelní č. 34, k.ú Petrovice u Nového Bydžova, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Petrovice
ID na profilu zadavatele:
P17V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
1.2.2017 17:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
20.1.2017 18:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Mgr. Luboš Žilka  

Jedná se o stavební úpravy a změnu užívání z ubytovny (umístěné v 2.NP stávajícího objektu č.p. 24) na 5 bytových jednotek. V současnosti je objekt napojen na veškeré inž. sítě - el. vodu, plyn, kan. a dešťovou kanalizaci. Jedná se o stavební úpravy pouze uvnitř stávajícího objektu č.p. 24.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 1.2.2017 17:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

3 968 032,00 Kč (bez DPH) / 4 563 236,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:15Mgr. Luboš Žilka