Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY S PŘÍSTAVBOU ŠATEN

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY S PŘÍSTAVBOU ŠATEN, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Rudolfov
ID na profilu zadavatele:
P17V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
Z2017-012031 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
24.1.2017 13:34
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
13.2.2017 13:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Zuzana Vyžrálková Vegešová  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 20.4.2018 10:54:00 Detaily
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 2.1.2018 15:39:00 Detaily
dodatek č. 1 smlouvy o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.5.2017 14:20:00 Detaily
písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva (podle § 217) 4.5.2017 14:19:00 Detaily
smlouva o dílo Smlouva ( podle § 219 zákona) 4.5.2017 14:19:00 Detaily
oznámení o výběru dodavatele Jiný dokument 2.3.2017 9:41:00 Detaily
příloha změny zadávací dokumentace č. 1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 26.1.2017 11:20:00 Detaily
změna zadávací dokumentace č. 1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 26.1.2017 11:19:00 Detaily
Projektová dokumentace - část 2 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 24.1.2017 14:20:00 Detaily
Projektová dokumentace - část 1 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 24.1.2017 14:19:00 Detaily
Zvláštní přílohy zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 24.1.2017 14:17:00 Detaily
Soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 24.1.2017 14:16:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 24.1.2017 13:39:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Písemná výzva v ZPR dle § 38/2 ZVZ 24.1.2017 13:38:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

17 062 779,29 Kč (bez DPH) / 20 645 962,94 Kč(s DPH) 4.5.2017 14:25:54Zuzana Vyžrálková Vegešová