Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Výstavba multifunkčního sportovního hřiště v Medlovicích – okres Uherské Hradiště

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Výstavba multifunkčního sportovního hřiště v Medlovicích – okres Uherské Hradiště, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
OBEC MEDLOVICE
ID na profilu zadavatele:
P17V20160001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
23.1.2017 14:01
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
14.12.2016 11:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
MIROSLAVA NAPLAVOVA  

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce sportovního povrchu 33x15 m v obci Medlovice. Konkrétně se jedná o přeměnu stávajícího povrchu na povrch víceúčelový, využitelný pro širší škálu míčových sportů. Víceúčelové hřiště je navrženo s povrchem z umělé trávy, uzpůsobené pro sporty: malá kopaná, tenis, volejbal, resp. nohejbal. V rámci podélných stran oplocení budou instalovány koše na basketbal. Hřiště bude po celém obvodu oploceno do výšky 4m. Spodní část oplocení do výšky 1,0 m bude tvořit mantinel z dřevěných fošen. Z hlediska stavebního zákona akce nepodléhá kolaudačnímu řízení, nutno však zohlednit požadavek na případné doložení dokumentace dle stavebního zákona (pokud to stavební charakter prací vyžaduje, tj. případné předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů, vedení stavebního deníku nebo doklad o uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech). Místo plnění: pozemek parc. č. 56/4, k.ú. Medlovice u Uherského Hradiště

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Smlouva o dílo s vybraným uchazečem Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 23.1.2017 14:05:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

903 264,00 Kč (bez DPH) / 1 092 950,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:15MIROSLAVA NAPLAVOVA