Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Dodávka velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Dodávka velkokapacitní CAS pro JSDH Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P16V00000004 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
640003 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
23.9.2016 17:22
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
15.11.2016 10:00
 
Stav řízení
Ukončeno plnění smlouvy na základě VZ
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem plnění je pořízení velkokapacitní cisterny pro JSDH ve městě Lišov, které se nachází v území ohroženém zvýšenými riziky z mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a haváriemi nebezpečných látek. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění. Předmět plnění je pořizován z výzvy „19. výzva - TECHNIKA PRO IZS - SC 1.3“ spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie (Integrovaný regionální operační program – dále také „IROP“), registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0000058.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 11.1.2017 13:40:00 Detaily
Kupní smlouva Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 11.1.2017 13:39:00 Detaily
Odůvodnění účelnosti VZ Odůvodnění VZ dle § 156/1 ZVZ 25.9.2016 20:54:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:16:00 Detaily
Příloha č. 8 – Vzor čestného prohlášení ZKP Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:03:00 Detaily
Příloha č. 5 – Obsah nabídky (vzor) Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:02:00 Detaily
Příloha č. 6 – Prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona (vzor) Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:02:00 Detaily
Příloha č. 7 – Vzor čestného prohlášení dle § 50 písm. c) zákona Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:02:00 Detaily
Příloha č. 3 – Krycí list (vzor) Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:01:00 Detaily
Příloha č. 4 – Subdodavatelé (vzor) Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:01:00 Detaily
Příloha č. 2 – Kupní smlouva Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 18:00:00 Detaily
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 23.9.2016 17:59:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

6 231 467,00 Kč (bez DPH) / 7 540 075,00 Kč(s DPH) 18.3.2019 14:39:02Jiří Švec