Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Nová chodníková trasa Nad školou a Pod školou podél silnice III/4368, obec Buk

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Nová chodníková trasa Nad školou a Pod školou podél silnice III/4368, obec Buk, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Buk
ID na profilu zadavatele:
P16V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
14.7.2016 10:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
28.6.2016 17:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jaroslav Vrtělka  

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Přílohy smlouvy Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 14.7.2016 10:00:00 Detaily
Smlouva o dílo Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 14.7.2016 10:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

617 496,00 Kč (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:11Jaroslav Vrtělka