Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P16V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
638099 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
20.6.2016 15:12
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
18.7.2016 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky je stavba vodovodního řadu, který zajišťuje dodávku pitné vody z vodovodní sítě města Lišov do místní části Hůrky. Celková délka vodovodního potrubí 3 926 m.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva - vícepráce Písemná zpráva (podle § 217) 23.6.2017 17:17:00 Detaily
Dodatek č 2 k SoD Smlouva ( podle § 219 zákona) 23.6.2017 17:05:00 Detaily
Dodatek č 1 k SOD Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 17.10.2016 20:49:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 29.8.2016 14:33:00 Detaily
Smlouva s dodavatelem Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 29.8.2016 14:33:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 29.7.2016 7:33:00 Detaily
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče Rozhodnutí o vyloučení uchazeče podle § 60/2 nebo § 76/6 ZVZ v ZPR 29.7.2016 7:30:00 Detaily
Dodatečné informace č.3 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 12.7.2016 15:10:00 Detaily
Výkaz výměr - upravený dle Dodatečných informací č.2 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 7.7.2016 11:20:00 Detaily
Dodatečné inforamce č.2 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 7.7.2016 11:07:00 Detaily
Dodatečné inforamce č.1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 27.6.2016 15:59:00 Detaily
Zadávací dokumentace - word Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 20.6.2016 15:25:00 Detaily
PD + výkaz výměr Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 20.6.2016 15:20:00 Detaily
Odůvodnění účelnosti Odůvodnění VZ dle § 156/1 ZVZ 20.6.2016 15:19:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 20.6.2016 15:18:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:10Jiří Švec