Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Provozovatel vodovodů, kanalizace a ČOV města Lišova

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Provozovatel vodovodů, kanalizace a ČOV města Lišova, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P16V00000003 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
638524 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Užší řízení
Druh zakázky:
služby
Datum uveřejnění:
17.5.2016 10:34
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
20.7.2016 10:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
16.5.2016
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Provozování vodovodní a kanalizační sítě města Lišov; celková délka vodovodních řadů 46,381 km, z toho rozvodná vodovodní síť 28,67 km, vodojem o objemu 650 m3, celková délka kanalizačních stok 23,25 km, čistírna odpadních vod s projektovanou kapacitou 3 760 EO.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Příloha k Dodatečné informaci č. 2 Kvalifikační dokumentace dle § 48/6 7.7.2016 7:33:00 Detaily
Dodatečné informace č. 2 ke kvalifikační dokumentaci Kvalifikační dokumentace dle § 48/6 7.7.2016 7:32:00 Detaily
Dodatečné informace ke kvalifikační dokumentaci č.1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 20.6.2016 9:43:00 Detaily
Příloha č. 3 - Vzdělání a odborná kvalifikace dodavatele Kvalifikační dokumentace dle § 48/6 17.5.2016 10:40:00 Detaily
Příloha č. 2 - Reference v oblasti provozování V a K Kvalifikační dokumentace dle § 48/6 17.5.2016 10:39:00 Detaily
Příloha č. 1 - Krycí list žádosti o účast v koncesním řízení Kvalifikační dokumentace dle § 48/6 17.5.2016 10:36:00 Detaily
Kvalifikační dokumentace - Provozovatel vodovodů, kanalizací a ČOV Lišov Kvalifikační dokumentace dle § 48/6 17.5.2016 10:35:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:10Jiří Švec