Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P16V00000002 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
15.4.2016 7:59
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
3.5.2016 11:00
 
Zahájení zadávacího řízení:
15.4.2016
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy chodníků na Tř. 5. května v Lišově, podél silnice I/34 procházející městem. Jedná se o 2 úseky chodníků. První úsek začíná na křižovatce se silnicí III/1468 a končí před sjezdem ke hřbitovu o celkové délce 427 m. V rámci opravy tohoto chodníku dojde k obnovení systému veřejného osvětlení. Druhý úsek začíná na křižovatce s ulicí Hůreckou (II/148) a končí v napojení na silnici III/15512 (ul. Miletínská) o celkové délce 595 m.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - vícepráce Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 26.10.2016 14:34:00 Detaily
Dodatek č. 1 SoD - Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov Jiný 26.10.2016 14:20:00 Detaily
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 16.6.2016 14:14:00 Detaily
SoD - Oprava chodníků při silnici I/34, Lišov Smlouva uzavřená na VZ malého rozsahu dle § 147a/2, písm. a) ZVZ 10.6.2016 8:45:00 Detaily
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 16.5.2016 16:01:00 Detaily
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81/4 ZVZ v ZPR 16.5.2016 15:44:00 Detaily
Dodatečné informace č. 2 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 26.4.2016 10:47:00 Detaily
Příloha č. 2 - Dodatečná informace č.1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 22.4.2016 7:24:00 Detaily
Příloha č. 1 - Dodatečná informace č.1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 22.4.2016 7:22:00 Detaily
Dodatečné informace č. 1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 22.4.2016 7:05:00 Detaily
Příloha č. 7 - Prohlášení dodavatele dle § 68 Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:12:00 Detaily
Příloha č. 5 - Obsah nabídky Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:11:00 Detaily
Příloha č. 6 - ČP o splnění kvalifikačních předpokladů Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:11:00 Detaily
Příloha č. 4 - Seznam subdodavatelů (vzor) Seznam subdodavatelů dodavatele VZ dle § 147a/1, písm. c) ZVZ 15.4.2016 8:09:00 Detaily
Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:08:00 Detaily
Příloha č. 2 - Krycí list nabídky Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:07:00 Detaily
Projektová dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:04:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:04:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

4 158 005,45 Kč (bez DPH) / 5 031 186,59 Kč(s DPH) 25.8.2017 22:16:15Jiří Švec