Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Napojení místní části Hůrky na vodovodní řad města Lišov, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Město Lišov
ID na profilu zadavatele:
P16V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
634290 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
15.4.2016 7:54
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
9.5.2016 10:00
 
Stav řízení
VZ byla zrušena
Identifikace osoby
Jiří Švec  

Předmětem zakázky je stavba vodovodního řadu, který zajišťuje dodávku pitné vody z vodovodní sítě města Lišov do místní části Hůrky. Celková délka vodovodního potrubí 3 926 m.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Rozhodnutí o zrušení Jiný 5.5.2016 13:14:00 Detaily
Dodatečné informace č 2 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 25.4.2016 12:59:00 Detaily
Dodatečné informace č 1 Dodatečné informace dle § 49/3 ZVZ 18.4.2016 12:42:00 Detaily
Zadávací dokumentace - word Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:08:00 Detaily
Projektová dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:06:00 Detaily
Výkaz výměr Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 8:05:00 Detaily
Odůvodnění účelnosti Odůvodnění VZ dle § 156/1 ZVZ 15.4.2016 8:03:00 Detaily
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 15.4.2016 7:56:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:09Jiří Švec