Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Kanalizace a ČOV Hudlice - vícepráce 2

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Kanalizace a ČOV Hudlice - vícepráce 2, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P16V20160501 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
5.1.2016 12:13
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
23.11.2015 12:00
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle smlouvy o dílo ze dne 21. 8. 2014. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky Evidenční číslo VZ 374979, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 6.1.2016 12:40:00 Detaily
Dodatek VP č. 3 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 5.1.2016 13:39:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

10 872 936,00 Kč (bez DPH) / 13 156 253,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:08Pavel Hubený