Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

ZŠ Hudlice - oprava a sanace krovu - vícepráce

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce ZŠ Hudlice - oprava a sanace krovu - vícepráce, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
Obec Hudlice
ID na profilu zadavatele:
P15V20152109 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Jednací řízení bez uveřejnění
Druh zakázky:
stavební práce
Datum uveřejnění:
21.9.2015 12:26
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
21.10.2015 12:26
 
Stav řízení
VZ byla zadána
Identifikace osoby
Pavel Hubený  

Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb dle smlouvy o dílo ze dne 6. 1. 2015. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 5.10.2015 11:25:00 Detaily
Dodatek VP č. 1 Smlouva uzavřená na VZ dle § 147a/1, písm. a) ZVZ 21.9.2015 12:33:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

322 214,00 Kč (bez DPH) / 389 880,00 Kč(s DPH) 6.2.2017 19:03:06 Pavel Hubený