Certifikované uveřejňování.cz

Elektronický nástroj pro podporu veřejných zakázek

Laboratorní kapacitní deionizace a Membránová destilace

Na této stránce naleznete detaily o veřejné zakázce Laboratorní kapacitní deionizace a Membránová destilace, zejména přiložené soubory a informace. V tabulce níže jsou zobrazeny některé z obecných údajů o zakázce.

Název zadavatele:
MemBrain s.r.o.
ID na profilu zadavatele:
P15V00000001 
Ev. č. ve Věstníku VZ:
 
Identifikátor související VZ:
 
Druh řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky:
dodávky
Datum uveřejnění:
16.9.2015 22:00
Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast:
1.10.2015 9:00
 
Stav řízení
VZ neukončena
Identifikace osoby
Lukáš Hartych  

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž laboratorní jednotky pro kapacitní deionizaci. Zařízení umožňuje odstraňovat rozpuštěné soli z různých roztoků s vysokou návratností vody a nízkou spotřebou elektrické energie.A dále je předmětem veřejné zakázky je dodávka pilotní jednotky membránové destilace pro separaci anorganických a organických roztoků. Zařízení umožní např. odsolování roztoků, separaci alkoholů nebo zahušťování roztoků cukrů. Zařízení musí odpovídat směrnicím a normám EU a být ve shodě s předpisem CE.

Dokumenty veřejné zakázky

V této tabulce naleznete seznam uveřejněných dokumentů této zakázky. Můžete si je prohlížet kliknutím na tlačítko "Detaily".

Název dokumentu Typ dokumentu Datum uveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva dle § 85/4 ZVZ 21.10.2015 12:59:00 Detaily
Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky Jiný 21.10.2015 12:58:00 Detaily
Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 16.9.2015 22:00:00 Detaily
Pokyny pro zpracování nabídky Zadávací dokumentace (ZD) dle § 40/1 ZVZ nebo alespoň text. část ZD dle § 48/1 ZVZ 16.9.2015 22:00:00 Detaily
Výzva k podání nabídky Písemná výzva v ZPR dle § 38/2 ZVZ 16.9.2015 22:00:00 Detaily
Seznam účastníků Seznam vybraných dodavatelů Skutečně uhrazená cena

Celková cena dle smlouvy

Čas úkonu

Identifikace osoby

nezadána (bez DPH) / nezadána(s DPH) 6.2.2017 19:03:06 Lukáš Hartych